Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

Hiện nay, với những ưu điểm vượt trội khi thực hiện giao dịch online, việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang cá nhân hoặc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào công ty là việc thường xuyên xảy ra.

Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

A. Việc chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty hoặc ngược lại được thực hiện bởi các cá nhân là: Giám đốc hoặc Nhân viên công ty

Trường hợp 01: Chuyển tiền từ tk công ty sang tk cá nhân

Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra trong hoạt động của công ty. Có 3 cách xử lý việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân như sau:

Cách 1: Xem như rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Nội dung chuyển khoản: “Trần Hoàng A rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt”

Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 111

Có TK 112

Cách 2: Xem như 1 khoản hoàn trả tiền đã cho công ty mượn

Nội dung chuyển khoản: “Hoàn trả tiền cho ông Trần Hoàng A do cho công ty mượn”

Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 3388

Có TK 112

Trước ngày thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân như trên, kế toán tiến hành lập các hồ sơ và hạch toán như sau:

Lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền từ cá nhân. Kế toán tiến hành hạch toán:

Nợ TK 111

Có TK 3388

Cách 3: Xem như 1 khoản tạm ứng của nhân viên công ty

Nội dung chuyển khoản từ tài khoản công ty, ghi: “Tạm ứng công tác phí cho Trần Hoàng A”

Kế toán tiến hành chuẩn bị các hồ sơ và hạch toán như sau:

– Lập giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

– Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 141

Có TK 112

Sau ngày thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang cá nhân, kế toán tiến hành hạch toán:

Nợ TK 111

Có TK 141

Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân
Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

Kế toán hướng dẫn cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

Trường hợp 2: Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân và tài khoản công ty

Có 3 cách xử lý việc chuyển tiền từ TK cá nhân và TK công ty như sau:

Cách 1: Xem như 1 khoản nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng

Nội dung chuyển khoản: “Nộp tiền mặt tại quỹ vào tài khoản ngân hàng”

– Lập phiếu chi tương ứng với số tiền cá nhân chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng

– Kế toán tiến hành hạch toán:

Nợ TK 112

Có TK 111

Cách 2: Xem như 1 khoản công ty cho cá nhân mượn và cá nhân tiến hành hoàn trả lại

Nội dung chuyển khoản: “Trần Hoàng A chuyển lại tiền đã mượn công ty”

– Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 112

Có TK 1388

Trước đó, kế toán tiến hành lập hồ sơ như sau

– Lập hợp đồng hoặc biên bản công ty cho cá nhân mượn tiền

– Lập phiếu chi cho mượn tiền, đồng thời tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 1388

Có TK 111

Cách 3: Xem như 1 khoản hoàn ứng (hoàn trả tiền tạm ứng) của cá nhân cho công ty

Nội dung chuyển khoản: “Trần Hoàng A hoàn ứng (hoàn trả tiền tạm ứng)”

Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 112

Có TK 141

Trước đó, kế toán tiến hành lập hồ sơ như sau:

– Lập giấy đề nghị tạm ứng

– Lập phiếu chi tạm ứng, đồng thời tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 141

Có TK 111

Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân
Cách xử lý việc chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân

B. Trường hợp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tk cá nhân và ngược lại, được thực hiện bởi các cá nhân ngoài công ty

Trường hợp 1: Xem như 1 khoản đặt cọc mua hàng nhưng thay vì chuyển khoản vào tài khoản công ty, lại chuyển nhầm từ TK công ty sang tài khoản cá nhân của họ, nên xin hoàn lại.

Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 331

Có TK 112

Sau đó, kế toán tiến hành lập phiếu thu lại tiền đặt cọc và tiến hành hạch toán

Nợ TK 111

Có TK 331

Trường hợp 2: Xem như 1 khoản tạm ứng tiền mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân nhưng công ty không bán hàng hoặc không cung cấp dịch vụ cho cá nhân. Vì thế, tiến hành chuyển tiền từ TK công ty sang TK cá nhân, để tra lại tiền cho họ

Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 131

Có TK 112

Trước đó, kế toán lập biên bản xác nhận đặt hàng, hợp đồng. Tiến hành ghi nhận khoản đặt cọc đặt hàng, kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 111

Có TK 131

Xem thêm: tuyensinhdaihocso.edu.vn